YURT BRANDA TAŞIMA TORBALARI KALİTELİ ÜRÜNLER UYGUN FİYATLAR İMALATÇI FİRMA konfeksiyon iş çuvalı arşivleri - BRANDAÇUVAL.COM
  • Tel 0212 433 26 66
  • Email : bilgi@yurtbranda.com

Tag konfeksiyon iş çuvalı

Konfeksiyon Taşıma Torbası

Konfeksiyon Taşıma Torbası Kullanma Talimatı

Konfeksiyon Taşıma Torbasında dikim aşamasında her ne kadar kaliteli malzeme kullanılıp işçilik yapılsada kullanım aşamasında bazı kurallara uyulması gerekmektedir. bu sayede konfeksyion taşıma torlaları daha uzun süre kullanıma sahip olunacaktır.

Konfeksyion Taşıma Çuvalı kullanımı yapılırken ürünler sıfıra sıfır agzına kadar doldurulmamalıdır. Bu şekilde kullanımlarda agız kısımlardadi kuş gözlerine aşırı yük binmesi sonucu ağız kısımlarda kopmalar meydana gelmektedir.Konfeksiyon Taşıma Çuvalı kullanırken yapılan bir diger hata ise agız ipinden tutulup sürükleyerek taşınmasıdır. Bu durumda taban kısımları agız kapsüleri ve bağlama ipleri zarar görmektedir.

Konfeksiyon Torbası kullanım aşamasında dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise içerisi dolu iken yuksek bir yerden aşagı atılmasıdır.Örnegin içerisine 60 kilo iş doldurulan bir ürün yüksek bir yerden atılması durumunda içerisinde olucan basınç agırlık kuvvetini iki katına çıkarmaktadır. Buda Konfeksiyon Torbalarının taban birleşme dikişlerinin patmasına sebeb olacaktır.Dikişlerin sağlam olması sebebiyle dikişlerin patmaması durumunda kumaş kısımlarından yırtılma ve sökülme meydana gelmektedir.

Tekstil Torbası kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan bir digeri ise ürünler taşıma esnasında tek kulpundan tutup taşınmaktadır. buda ağırlıgın tek kulpa binmesi sonucu kupllarda kopma meydana gelmektedir.İdael taşıma şekli 2 kulpundan tutup taşınmasıdır. Genelde tekstil sektöründe elaman eksigi sebebiyle her Tekstil Torbasını bir kişi taşımaktadır. Gereginden fazla yük yüklendigi için tek kulpundan tutarak sürükleme yönteme ile taşıma yapılmaktadır. Buda kupda kopma ve tabanda yıpranma meydana getirmektedir. Bu sebeble firmamız taşıma kulplarına dört sıra zincir dikiş ile otuz numara kot ipi ile dikmektedir. Taban kısımları ise çift kat tabandır.

Taşıma Torbası Brandalarda dikkat edilmesi gereken diger bir husus ise merdivenlerden yuvarlanmasıdır. Bu şekil taşıma esnasında merdiven demirlerine takılarak kumaş deform olmaktadır.

Genelikle tekstil firmalarına önerilerimiz aşagıdaki maddeler halinde belirtigimiz kullanım önerilerini kullanma talimatı olarak çıkararak kesim atelyolerine ve dikim atölyelerine Tekstil Torbası kullanırken uyulması gereken kurallar şeklinde ponaya asılmasıdır. Bu kurallara uyulması durumunda almış oldugunuz ürünler daha uzun ömürlü kullanıma sahip olacaktır. Buda firmanızın taşımaya ayırdıgı maliyeti minimum seviye indirmektedir.Bu ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin 100/80 ithaldir. yurt dışından gelmektedir. Bu sebeble mümkün oldugunca uzun süre kullanılması hem firmanız hemde ülkemiz açısından maddi bir kazançtır.

Konfeksiyon Torbası Kullanma Talimatı

  • Taşıma esnasında ağız ipinden tutup taşınmamasıdır.
  • Ürün doldurumu yapılırken ağız kısmındaen az 15 cm boşluk kalmasıdır.
  • Tek kulpundan tutup taşınmamalıdır.
  • Ürün içi dolu iken yüksek bir yerden atılmamalıdır.
  • Merdivenlerden sürükleme ve yuvarlayarak taşınmamalıdır.
  • Ürün takibi yapılmalıdır. Hangi firmaya kaç adet torba verilmiş ise tekrar dönüp dönülmedigi takip edilmedir.
  • Mümkünse iş verilen atölyelere verilen torba zimmetlenmedir.Kayıp edilmesi durumunda masuliyet atölyeye ait olmalıdır. Ürün ücreti talep edilmedir.

Yukarıda belrtilen kurallara uyulması durumunda almış oldugunuz ürünlerden maksimim faydalanmış olursunuz.Oluşacak tamiratlar 2 yıl boyunca ucretsiz olarak firmamız tarafında tamir garantildir. Tamir konusunda dikkat edilmesi gereken husus ise sadece firmamızın ürünlerinin tamiratını yapmaktayız ücretsiz olarak genelde yapmış oldugumuz tamirlerde gördügümüz atölyelerde firmamıza ait kaliteli torbalar piyasadaki dükük kaliteli torbalar ile karışmaktadır. ve düşük kaliteli torbaların tamiratları bize gönderim yapılmaktadır. firmamıza ait olmayan ürün tamiratları ücretili yada ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Tags, ,